Greetings from the Chair after the conclusion of ArcticSkills 21

The evening has come, and we have eaten well together with the staff and students from all over Finnmark who participated on the arenas in Kirkenes. We are really impressed by how you carried out the event as hosts of ArcticSkills 2021. Well done! The program was very good and everyone who contributed along the way with you did a great job. The concept of Mattias and the journalist was ingenious and incredibly professional throughout the whole broadcast. Both solved this complicated task in a very good way. Please, pass on warm greetings from us to the journalists and media house in Luleå.

To you Leif and Katarina, such good program partners you were in the studio! Both during the opening and closing. We liked everything that happened today, and think that you presented Utbildning Nord, Gränselvsgymnasiet and your region, through film clips, in a great way.

The virtual review that Katarina gave of Gränsälvsgymnasiet was very interesting. We would like to visit Gränselvsgymnasiet, perhaps in connection with a board meeting in the area. I hope I have not forgotten anyone. If so, forgive me! It has been a long day

Thanks to Marita Thelin from the municipality. She gave an interesting an informative opening speech. Not to forget, the young people who played and sang. They gave us a nice performance. You are certainly very proud of them, and with good reason. They created a great atmosphere. Send them our best regards.

Here in Kirkenes, everyone walks around, smiling. We know from the feedback we have given in the board of ArcticSkills that this event was going to be demanding to accomplish. The Corona situation put us, and especially you as organizers, in a difficult and challenging situation. The situation changed from day to day, from week to week. Until the very end, there was uncertainty. However, you planned, and you carried it out. It shows great respect and pride for the task you were given. Thank you to all of you and greet everyone who has contributed behind the scene as well (those we do not see, but who have done an important job in the preparations and during the event today).

The baton was passed on to Murmansk through the air (in an ingenious way) and landed safely in Murmansk. We look forward to ArcticSkills 2022.

Svein Tore Jakobsen

Originaltekst

Da er kvelden kommet til oss, og vi har spist godt, sammen med personalet og elevene fra hele Finnmark som deltok i konkurransen i Kirkenes. Til dere, vi er mektig imponert over hvordan dere gjennomførte arrangementet som vertskap for ArcticSkills 2021 på. Dette var virkelig bra. Programmet var meget bra og alle som bidro underveis hos dere gjorde en stor jobb. Konseptet med Mattias og journalisten var genialt og utrolig profesjonelt i alle timene de utførte denne oppgaven. Begge løste denne kompliserte oppgaven på en meget god måte. Jeg håper dere bringer en god hilsen videre fra oss til journalisten og media huset i Luleå.

Til dere Leif og Katarina, så bra programpartnere dere var i studio!  Både under åpningen og avslutningen.  Vi likte alt som skjedde i dag og syntes også at dere fikk presentert Utbildning Nord og regionen rundt, gjennom filmklipp på en flott måte.

Den virtuelle gjennomgangen som du Katarina gjorde av Grenselvgymnasiet var veldig flott. Vi har lyst å besøke Grenselvgymnasiet en gang vi har styremøte i området hos dere.  Jeg håper jeg ikke har glemt noen, har jeg det så skyldes det at det har vært en lang dag.

Marita Thelin fra Länstyrelsen presenterte sitt innlegg på en fin og informativ måte. Ungdommene som spilte og sang, de var så flinke og det var veldig flott å høre på. De er dere helt sikker veldig stolte av, og med god grunn. De skapte en flott stemning.  Dere må fortelle dette til dem det fra oss.

Her i Kirkenes går alle og smiler, både ansatte, involverte og elever. De er meget fornøyd. Vi vet gjennom tilbakemeldinger som vi har gitt hverandre i styret i ArcticSkills at dette arrangementet kom til å bli krevende å få gjennomført. Korona situasjonen satt oss og særlig dere som arrangør i en vanskelig og utfordrende situasjon. Situasjonen forandret seg fra dag til dag, fra uke til uke. Helt til siste slutt var det usikkerhet. Men dere planla og dere gjennomførte. Det står det stor respekt og stolthet av. Tusen takk til dere alle og hils alle som har bidratt i kulissene også de vi ikke ser men som har gjort en viktig jobb i forberedelsene og under arrangementet i dag).

Stafettpinnen ble sendt videre til Murmansk gjennom atmosfæren ( på en genial måte) og landet trygt i Murmansk. Vi gleder oss til ArcticSkills 2022.