Skolekonkurranse som metode – Alta 17. og 18. september

 

Fylkeskommunen og ArcticSkills

Skolekonferanse i Finnmark om skolekonkurranser som metode

Finnmark Fylkeskommune/Kirkenes videregående skole og ArcticSkills gjennomførte en konferanse i Alta 17.og 18.september med tittelen «Skolekonkurranser som metode i undervisningen for å fremme læring og motivasjon hos elever, øke gjennomføringen i videregående skole og økt rekruttering til yrkesfag. Styreleder i ArcticSkills Svein Tore Jakobsen ledet konferansen. Kirkenes videregående er hovedansvarlig for gjennomføringen av ArcticSkills og rektor Øystein Hansen, Bjørn Tore Andersen som er avdelingsleder på yrkesfag og yrkesfaglærer Joakim Pettersen, alle fra samme skole bidro under planlegging og gjennomføring av konferansen.
Det var over 50 deltakere i konferansen som i hovedsak besto av avdelingsledere og yrkesfaglærer i videregående skoler. I programmet ble det holdet foredrag om Finnmarkmesterskapet i yrkesfag, ArcticSkills, WordSkills og andre yrkesfagkonkurranser. Det ble også holdt et foredrag om yrkesfagkonkurranser sett ut fra flere forskningsmessige perspektiv. I tillegg inneholdt programmet en bred erfaringsutveksling i fra ulike konkurranser. Deltakere arbeidet også i grupper med bla. fastsetting av datoer for neste års skolekonkurranser samt at de arbeidet med konkurranseoppgaver som skal benyttes i 2019.
Vi kan allerede nå si at det blir enda flere deltakere fra videregående skoler i Finnmarksmesterskapet og det blir flere fag. Finnmarksmesterskapet foregår 13.og 14.februar 2019. Vinnerne av FM kvalifiserer seg til ArcticSkills som arrangeres fra 8.-11.april.2019.
Kontaktperson nå er: svein.tore.jakobsen@ffk.no